Avariikaevetööde teade ja akt

Avariikaevetöö on kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ja kaevetööde läbiviimine on hädavajalik ning edasilükkamatu.

 
Avariikaevetöö tellija on kohustatud Saue Vallavalitsusele töö alustamisel kahe tunni jooksul kirjalikult esitama avariikaevetööde teate. Teade tuleb saata e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba.
 
Avariikaevetöö viiakse läbi avariikaevetööde akti alusel.
 
Avariikaevetöö lõpetamisel edastab töö tellija Saue Vallavalitsusele e-posti aadressil info@sauevald.ee avariikaevetööde akti mitte hiljemalt kui avariikaevetöö lõpetamisele järgneval päeval.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Arvo Brandmeister
ehitusspetsialist
Telefon: 509 0662
 
Andres Joala
ehitusspetsialist
Telefon: 501 0802
 
Heiki Laas
ehitusspetsialist
Telefon: 5551 2466