Avatud menetlusega projekteerimisteated

Alliku küla Teevahe ja Teevahe 1

Saue Vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Alliku küla Teevahe ja Teevahe 1 kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib täpsustada planeeringus määratud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi vähendades planeeringuga määratud Verneri, Käpa-Veski ja Senta kinnistute elamute rajamise vahekaugus 50 meetrilt 25 meetrile. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 06.10.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

Koppelmaa küla Endla

Saue Vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Koppelmaa küla Endla kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib täpsustada planeeringus määratud pos 3 ja 4 hoonete kasutamise otstarvet, hoonestusala tingimusi, arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 06.10.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu 

Kaasiku külas Mare AÜ 8

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Kaasiku külas Mare AÜ 8 (katastritunnus: 29703:003:0080; 1266 m², elamumaa 100%) kinnistul aiamaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 06.10.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

Koppelmaa küla Koppelmaa AÜ Põdra tn 9 

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Koppelmaa küla Koppelmaa AÜ Põdra tn 9 (katastritunnus: 72704:004:0150; 932 m², elamumaa 100%) kinnistul olemasoleva aiamaja lammutamiseks ning uue elukondliku hoone püstitamiseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 06.10.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee).  

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

Hüüru küla Simmu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Saue Vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Hüüru küla Simmu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib täpsustada planeeringus määratud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi vähendades planeeringuga määratud elamute rajamise vahekaugus 50 meetrilt 45 meetrile ning ühtlasi täpsustada Aiandi põik 7 kinnistu hoonestusala tingimusi nihutades üksikelamu hoonestusala kuni 10 % ulatuses esialgsest lahendusest.

Arvamused esitada hiljemalt 06.10.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

Saue linnas Tule tn 23

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linnas Tule tn 23 (72801:001:0163, 20787m², tootmismaa 80%, ärimaa 20%) kinnistule laohoone püstitamiseks.

Kinnistu paikneb Saue valla üldplaneeringu kohaselt tootmismaa juhtotstarbega alal, kus vajalikud tehnotrassid on valdavalt välja ehitatud ning liikluskorraldus organiseeritud.  Kavandatav tegevus ei muuda väljakujunenud liikluskorraldust. Kinnistule sisse-/väljasõit toimub Kasesalu tänavalt T1. Soovitav hoone maht ja plaanitav tegevus sobitub kinnistule ja välja kujunenud äri-tootmispiirkonda ning on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.

Arvamused eelnõu kohta esitada hiljemalt 23.09.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn, info@sauevald.ee). 

Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 ja e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.

eelnõu

 

Saue linnas Kasesalu tn 6

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linnas Kasesalu tn 6 (72703:001:0029, 3885m², tootmismaa 100%) kinnistule laohoone püstitamiseks.

Kinnistu paikneb Saue valla üldplaneeringu kohaselt tootmismaa juhtotstarbega alal, kus vajalikud tehnotrassid on valdavalt välja ehitatud ning liikluskorraldus organiseeritud.  Kavandatav tegevus ei muuda väljakujunenud liikluskorraldust. Kinnistule sisse-/väljasõit toimub Kasesalu tänavalt T1. Soovitav hoone maht ja plaanitav tegevus sobitub kinnistule ja välja kujunenud äri-tootmispiirkonda ning on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.

Arvamused eelnõu kohta esitada hiljemalt 23.09.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn, info@sauevald.ee). 

Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 ja e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.

eelnõu

 

Riisipere alevikus Nissi tee 57

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Riisipere alevikus Nissi tee 57 (katastritunnus: 51802:003:0085; 3361 m², elamumaa 100%) kinnistul elukondliku hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust. Projekteerimistingimustega seadustatakse varasem hoone laiendamine ning antakse tingimused hoone planeeritavaks laienduseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 22.09.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

 

Saue linnas Segu tn 11

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linnas Segu tn 11 (katastritunnus: 72703:001:0036; 3284 m², tootmismaa 100%) kinnistul puurkaev-pumbamaja hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 22.09.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

 

Vesiroosi tn 18 Laagri alevikus

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Laagri alevikus Vesiroosi tn 18 (katastritunnus 72701:005:0661, 1208 m², elamumaa 100%) kinnistul elukondliku hoone püstitamiseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 08.09.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Raudteeääre Riisipere alevikus

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Riisipere alevikus Raudteeääre (katastritunnus 72601:001:1118, 15435 m², üldkasutatav maa 80%, transpordimaa 20%) kinnistul mänguelementidega puhkeala rajamiseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 08.09.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Maidlamänni AÜ 1 Maidla külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Maidla külas Maidlamänni AÜ 1 (katastritunnus: 72706:005:0010; 859 m², elamumaa 100%) kinnistul paikneva elukondliku hoone lammutamiseks ning selle asemele uue elukondliku hoone püstitamiseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 25.08.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

 

Nurgakivi tn 14 Saue linnas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linnas Nurgakivi tn 14 (katastritunnus: 72801:003:1300; 599 m², elamumaa 100%) kinnistul paikneva üksikelamu renoveerimiseks ja laiendamiseks (üle 33% selle esialgsest mahust, eelkõige II korruse väljaehitamise näol). Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 25.08.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue linn; info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

 

Jaamaringi haljasala Riisipere alevikus

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Riisipere alevikus Jaamaringi haljasala (51802:003:0658, üldkasutatav maa 100%, 757 m²) kinnistul mänguelementidega puhkeala rajamiseks. Ala on suunatud erinevas vanuserühmades lastele, noortele ja täiskasvanutele. Mängu- ja puhkeala rajamine annab piirkonnale vabaaja veetmise ja sporditegemise võimaluse. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 05.08.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Suurevälja 3 Hüüru küla

Saue Vallavalitsus on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Hüüru küla Suurevälja 3 kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks.

Taotleja soovib asendada detailplaneeringus määratud müravarje tüübi – müratõkkeseina - müratõkkevalliga.

Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 05.08.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Vatslaniidu AÜ 37 Vatsla külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Vatsla külas Vatslaniidu AÜ 37 (72702:006:0370, 1208 m², elamumaa 100%) kinnistul uue elukondliku hoone püstitamiseks. Olemasolev aiamaja lammutatakse. Elukondliku hoone rajamine sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Arvamused esitada hiljemalt 22.07.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 ja e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.

eelnõu

 

Maidlanurga AÜ 29 Maidla külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Maidla külas Maidlanurga AÜ 29 (72706:003:0290, 940 m², elamumaa 100%) kinnistul aiamaja laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust. Olemasoleva aiamaja laiendamine sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele, mis on samaväärne piirkonna tänase hoonestuslaadiga. Lubatud ehitusmahu ja hoone laiendamise määramisel on lähtutud ümberkaudsete hoonete mahust ja paigutusest. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Arvamused esitada hiljemalt 22.07.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 ja e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.

eelnõu

 

Antsuküla tee 2 Ellamaa külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Ellamaa külas Antsuküla tee 2  (katastritunnus: 51801:001:0336; 13273 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnistul madalseiklusraja rajamiseks. Madalseiklusraja rajamine annab piirkonnale vabaaja veetmise ja sporditegemise võimaluse. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 23.06.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

 

Laine AÜ 10 Vansi külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Vansi külas Laine AÜ 10 (katastritunnus: 29705:033:0060; 852 m², elamumaa 100%) kinnistul asuva abihoone laiendamise seadustamiseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Arvamused esitada hiljemalt 23.06.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

 

Kanaste, Heinatee 21 ja Heinatee põik 5 Aila külas  

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Aila küla Kanaste, Heinatee 21 ja Heinatee põik 5 maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib täpsustada planeeringus määratud hoonestusala Suve tee 34 (72701:003:0354) krundi osas suurendades seda kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 23.06.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

eelnõu

 
Vanaõue ja Vanaõue-1 Pällu külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Pällu küla Vanaõue ja Vanaõue-1 kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib vähendada planeeringuga määratud lubatud katusekallet ühekorruseliste elamute puhul 25 kraadini. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 23.06.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

 
Sauna tn 12 Riisipere alevikus
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Riisipere alevikus Sauna tn 12 (katastritunnus: 72501:001:0439; 2835 m², tootmismaa 100%) kinnistul PVC halli (külm laohoone) püstitamiseks. Projekteerimistingimuste koostamisel on lähtutud Saue valla üldplaneeringust ning olemasolevast olukorrast Sauna tänava piirkonnas. Saue Vallavalitsus on hinnanud hoone sobivust väljakujunenud keskkonda nii paigutuselt, mõõtmetelt, kujult, mahult kui otstarbelt ning hoone sobitumist antud keskkonda ja hoonestuslaadi.

Arvamused esitada hiljemalt 23.06.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 ja e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee

 
Maasika AÜ 37 Kaasiku külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Kaasiku külas Maasika AÜ 37 (katastritunnus 29703:040:0340, 872 m², elamumaa 100%) kinnistul uue elukondliku hoone püstitamiseks. Olemasolev aiamaja lammutatakse. Elukondliku hoone rajamine sobitub oma otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Arvamused esitada hiljemalt 03.06.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).  

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

 
 

Soo AÜ 2 Laitse külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Laitse külas Soo AÜ 2 (katastritunnus 29705:042:0002, 2603 m², elamumaa 100%) kinnistul elukondliku hoone (üksikelamu/aiamaja/suvila) püstitamiseks. Elukondliku hoone rajamine sobitub oma otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 

Arvamused esitada hiljemalt 20.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Toonekure AÜ 16 Kibuna külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Kibuna külas Toonekure AÜ 16 (katastritunnus 29704:014:0150, 1079 m², elamumaa 100%) kinnistul uue elukondliku hoone püstitamiseks. Olemasolev aiamaja osaliselt lammutatakse ja ehitatakse ümber abihooneks. Elukondliku hoone rajamine sobitub oma otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 

Arvamused esitada hiljemalt 20.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Maidlamänni AÜ 19 Maidla külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Maidla külas Maidlamänni AÜ 19 (katastritunnus 72706:005:0170, 958 m², elamumaa 100%) kinnistul elukondliku hoone (üksikelamu/aiamaja/suvila) püstitamiseks. Elukondliku hoone rajamine sobitub oma otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 

Arvamused esitada hiljemalt 20.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Pere-Kaarle 5 Püha külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Püha küla Pere-Kaarle 5 kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringus määratud hoonestusala tingimusi Pere tee 8 (72701:002:1253) krundi osas, suurendades lubatud hoonestusala kuni 10% ulatuses abihoone seadustamise eesmärgil. Detailplaneering näeb ette krundi hoonestusala 5 m krundi piiridest. Taotleja soov on seadustada abihoone, mis on rajatud hoonestusalast välja kinnistu kagunurka. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 20.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

joonis

 

Leevikese AÜ 5 Kibuna külas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Kibuna külas Leevikese AÜ 5 (katastritunnus 29704:011:0050, 943 m², elamumaa 100%) kinnistul elukondliku hoone (üksikelamu/aiamaja/suvila) püstitamiseks. Elukondliku hoone rajamine sobitub oma otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Arvamused esitada hiljemalt 20.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Sarapiku tn 8 Saue linnas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linnas Sarapiku tn 8 (katastritunnus 72801:003:0066, 906 m², elamumaa 100%) kinnistul üksikelamu laiendamiseks üle 33%. Hoone laiendamine sobitub oma otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 

Arvamused esitada hiljemalt 20.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

 

Tule tänav 22b Saue linnas

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linna Tule tänav 22b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks. Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringus määratud hoonestusala tingimusi Tule põik 1a (72501:001:0286) krundi osas, suurendades lubatud hoonestusala kuni 10% ulatuses põhjasuunal, täpsustada planeeringus ettenähtud hoone maksimaalset kõrgust, suurendades seda 10% ulatuses (sh täpsustada hoone absoluutkõrgust), täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi, lubades Tule põik 1a kinnistule püstitada kolmekorruselise hoone, ning täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid selliselt, et oleks võimalik rajada linnaväljak ning sellega seoses täpsustada liikluskorralduse ja parkimise lahendust, kaotades krundile ettenähtud 4 parkimiskohta. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamused esitada hiljemalt 20.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee). 

Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.

eelnõu

eskiis

 
Simmani Valingu külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Valingu külas Simmani (katastritunnus 72701:001:1812, 2031 m², üldkasutatav maa 100%) kinnistul Valingu küla madalseiklusraja rajamiseks. Seiklusrada on suunatud erinevas vanuses lastele, noortele ja täiskasvanutele. Simmani kinnistu ümbruses on valdavalt elamumaad ja maatulundusmaad, madalseiklusraja rajamine annab piirkonnale vabaaja veetmise ja sporditegemise võimaluse. Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt 06.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Tule tn 45 Saue linnas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linnas Tule tn 45 (72601:001:1135, 1759m², üldkasutatav maa 100%) kinnistule päästeteenistuse hoone püstitamiseks. 
Kavandatav päästeteenistuse hoone püstitamine ei muuda väljakujunenud liikluskorraldust ning sobitub äri- ja tootmishoonete piirkonda.
Arvamused eelnõu kohta esitada hiljemalt 06.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.
 
Tule tn 43 Saue linnas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Saue linnas Tule tn 43 (72703:001:2010, 2829m², elamumaa 100%) kinnistule teenindus-ärihoone püstitamiseks. Olemasolev amortiseerunud elamu ja selle juurde kuuluv abihoone plaanitakse lammutada.
Arvestades, et piirkonnas domineerivad äri- ja tootmishooned, sobitub kavandatav teenindus- ärihoone piirkonna hoonestuslaadiga. Hoone rajamisega ei kaasne naaberkinnistute suhtes piiriülest mõju ega liiklusvoo märgatavat kasvu. 
Arvamused eelnõu kohta esitada hiljemalt 06.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.
 
Lossi tee 2b Laitse külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu 2. märtsi 2022. aasta korralduse nr 226 „Projekteerimistingimuste määramine Laitse külas Lossi tee 2b kinnistul" muutmiseks.
Projekteerimistingimustes täpsustatakse elamu paiknemist kinnistul ning lubatakse kuni ÜVK trasside ja liitumispunktide väljaehitamiseni lahendada veevarustus rajatava puurkaevu baasil Lossi tee 2b kinnistul.
Arvamused eelnõu kohta esitada hiljemalt 06.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.
 
Korku Hüüru külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Hüüru külas Korku (72701:001:0019, 7247m² elamumaa 100%) kinnistul laohoone püstitamiseks. Kinnistu paikneb Saue valla üldplaneeringu kohaselt tootmismaa juhtotstarbega alal, kus vajalikud tehnotrassid on valdavalt välja ehitatud ja liikluskorraldus organiseeritud. Kavandatav tegevus ei muuda väljakujunenud liikluskorraldust. Soovitav hoone maht ja plaanitav tegevus sobitub kinnistule ja välja kujunenud äri-tootmispiirkonda ning on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.
Arvamused eelnõu kohta esitada hiljemalt 06.05.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.
 
Porri AÜ 12 Kibuna külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Kibuna külas Porri AÜ 12 (katastritunnus 29704:003:0007, 1057 m², elamumaa 100%) kinnistul elukondliku hoone püstitamiseks.
Elukondliku hoone rajamine sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Arvamused esitada hiljemalt 22.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Porri AÜ 14 Kibuna külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Kibuna külas Porri AÜ 14 (katastritunnus 29704:003:0100, 1056 m², elamumaa 100%) kinnistul elukondliku hoone püstitamiseks.
Elukondliku hoone rajamine sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Arvamused esitada hiljemalt 22.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Instituudi tee 130 Laagri alevikus
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Laagri aleviku ja Alliku küla Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneeringu ning Alliku küla Koru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks ning kinnistute ümberkruntimiseks.
Taotleja soovib täpsustada krundijaotust Instituudi tee 130 (katastritunnus 72701:001:2072, 4761 m², ärimaa 100%) kinnistule tanklakompleksi rajamiseks. Lisaks täpsustatakse planeeringu hoonestusala tingimusi, suurendades ja nihutades lubatud hoonestusala kuni 10% esialgsest lahendusest, ning täpsustatakse ehituslikke tingimusi, lubades väikseimaks hoonete tulepüsivusklassiks TP2. 
Arvamused esitada hiljemalt 22.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Kiire AÜ 11 Kaasiku külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Kaasiku külas Kiire AÜ 11 (katastritunnus 29703:021:0100, 769 m², elamumaa 100%) kinnistul olemasoleva aiamaja lammutamiseks ja uue elukondliku hoone püstitamiseks.
Elukondliku hoone rajamine sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Arvamused esitada hiljemalt 08.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Koppelmaa AÜ Põdra tn 11 Koppelmaa külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Koppelmaa külas Koppelmaa AÜ Põdra tn 11 (katastritunnus 72704:004:0141, elamumaa 100%) kinnistul olemasoleva elukondliku hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
Hoone laiendamine sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Arvamused esitada hiljemalt 08.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Tule põik 9 Saue linnas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu, et täpsustada Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu hoonestusala tingimusi Tule põik 9 (72801:003:0257) krundi osas, suurendades hoonestusala kuni 10% loodesuunal ning täpsustades liikluskorralduse põhimõtteid, vähendades planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arvu.
Hoonestusala suurendamise vajadus tuleneb lasteaia hoone ja õuealade parimast võimalikust paigutusest krundil.
Parkimiskohtade arvu soovitakse vähendada 35-lt kohalt 31-le, mis vastab parkimisnormatiivile.
Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga.
Arvamused esitada hiljemalt 08.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Vatslaoru AÜ 29 Vatsla külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Vatsla külas Vatslaoru AÜ 29 (katastritunnus 72702:002:0260, 1063 m², elamumaa 100%) kinnistul olemasoleva elukondliku hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust (osaline seadustamine).
Hoone laiendamine sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste elukondlike hoonete ning nende abihoonete vahele. Samuti on kavandatav tegevus kooskõlas Saue valla kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Arvamused esitada hiljemalt 08.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Kaie Tobrelutsuga telefonil +372 5381 7058 või e-posti aadressil kaie.tobreluts@sauevald.ee.
 
Jõeveere tee 24 Alliku külas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste andmiseks Alliku külas Jõeveere tee 24 (72701:001:1981, 2000 m², elamumaa 100%) maaüksusele abihoone püstitamiseks.
Projekteerimistingimustega soovitakse muuta ka maaüksuste Priki ja Jõeveere tee 24 piire, et olemasoleva elamu juurde plaanitav abihoone paremini paigutada.
Plaanitav abihoone sobitub otstarbelt ja mahult seda ümbritsevate teiste hoonete vahele ning Jõeveere tee 24 maaüksuse pindala on pärast piiride muutmist endiselt 2000 m2.
Kavandatav tegevus on kooskõlas Saue valla täna kehtiva üldplaneeringuga, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimustega, ega ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 
Arvamused eelnõu kohta esitada hiljemalt 08.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn, info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 või e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee.
 
Koondise tn Saue linnas 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Saue linnas Koondise tn T2 (72801:002:0186), Koondise 18 (72801:002:0143), Koondise 20 (72801:002:0174) ja Koondise 21 (72801:002:0057) uue jalgratta- ja jalgtee rajamise ehitusprojekti koostamiseks.  Infot tingimuste kohta saab teedespetsialistilt Indrek Pikalt: tel 5680 4890, indrek.pikk@sauevald.ee. Arvamused esitada hiljemalt 08.04.2023 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavalitsuse 21. oktoober 2008. aasta korraldusega nr 711 kehtestatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise Tedre (72601:001:1597) kinnistu osas ning projekteerimistingimuste andmise eelnõu osas on võimalik arvamust avaldada.
Tedre kinnistu jääb Saue Vallavalitsuse 21. oktoober 2008. aasta korraldusega nr 711 kehtestatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu lõunapoolsesse osasse.
Detailplaneering on tänase päeva seisuga realiseerimata, ajas vananenud ja ei võimalda Tedre kinnistule üksikelamu rajamist.
Kuna Tedre kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul, on algatatud Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tedre kinnistu osas avatud menetlusega. Eesmärk on määrata kinnistule ühe üksikelamu ja abihoonete ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel.
Lisaks on sama eelnõuga algatatud Saue Vallavalitsuse 30. oktoober 2019. aasta korraldusega nr 1278 Kaasikufarmi kinnistule antud projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine. 
 Arvamused palume edastada hiljemalt 11. detsembriks 2022 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald.
 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu 28. august 1997. aasta korraldusega nr 60 kehtestatud Laagri aleviku osalise detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise Pärnu mnt 570 kinnistul ning projekteerimistingimuste andmise eelnõu osas on võimalik arvamust avaldada. 
Pärnu mnt 570 kinnistu jääb Laagri aleviku osalise detailplaneeringu koosseisu, mis on antud kinnistu osas vananenud ja ei võimalda rajada keskuse juhtotstarbega maale nutiladude hoonet. Kuna taotleja soovib planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul, on algatatud Laagri aleviku osalise detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 570 kinnistu osas avatud menetlusega, eesmärgiga määrata kinnistule nutiladude hoone ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel. 
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu pojekteerimistingimuste määramiseks Laagri alevikus Pärnu mnt 570 (katastritunnus: 72703:001:1970; 5072 m²; elamumaa 100%) kinnistul olemasolevate, kuid amortiseerinud eluhoone ja abihoonete lammutamiseks ja selle asemele nutiladude hoone rajamiseks, et aidata leevendada turul olevat nõudlust. Nutiladude hoone rajamisel on tegemist avaliku huviga, et aidata suurendada vallaelanikele vajaliku teenuse pakkumist. Nutiladude hoone on väikeladude hoone, mis on jagatud 36-ks eraldiseisvaks ühendamata laoboksiks. 
 Arvamused palume esitada hiljemalt 13. novembriks 2022 e-postile info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald
 
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee.