Detailplaneeringud

Detailplaneeringute menetlemisega tegeleb planeeringute spetsialist Maili Metsaots

 

tel. 654 1157

E  9-12
K 14-18

 
Infoks: 
Planeeringute menetlemiseks ja avalikustamiseks on juurutamisel ruumilise planeerimise infosüsteem RPIS: https://rpis.andmevara.ee/
Antud lehel on võimalik tutvuda kehtestatud planeeringutega.
 
NB! Enne detailplaneeringu algatamise taotluse esitamist palun tutvuda kirjelduse kohta, miks ja kuhu ning millistes tingimustes algatatakse detailplaneeringu koostamine ning mis sellist tegevust reguleerib. 
Selgitus asub siin.