Eestkostetava toetus

Eestkostetava toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva isiku ülalpidamis- ja muude kulude katmiseks.
 
Toetuse suurus on 250 eurot aastas.