Ehitisregister

Ehitus- ja kasutuslubade menetlus toimub ehitisregistri veebilehel. Väljastatud load on samuti leitavad ehitisregistri veebilehelt.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistri infolehel on toodud 1. oktoobrist 2014 kehtima hakanud uued taotlusvormid