Elukoha- ja perekonnatoimingud

26. oktoobril ei saa pärast  kella 12.00 Laagri halduskeskuses sünde registreerida, rahvastikuregistripidaja on koolitusel.
 
Saue Vallavalitsuses ja halduskeskustes on võimalik registreerida sündi ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukohaandmete muutmine ja elukohateate esitamine).
 
Samuti väljastatakse väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (täisealise isiku enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta), elukohatõendit ning ruumi omanikule ruumi registreeritud elanike nimekirja.
 
Rahvastikuregistri väljavõtet ja elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles, ruumi registreeritud elanike nimekirja vaid eesti keeles.
 
 
 
 
Vastutav ametnik
Anneli Ritsing rahvastikuregistripidaja
Telefon: 529 2820
E-posti aadress: anneli.ritsing@sauevald.ee
 

Kodanike vastuvõtt

Saue Vallavalitsus (Kütise 8, Saue linn)

Teisipäev 9-12 ja 13-16

Kolmapäev  9-12 ja 14-18

Lõuna 12-13

Laagri halduskeskus (Veskitammi 4, Laagri alevik)

Esmaspäev 9-12  ja 13-16

Neljapäev  9-12 ja 13-16

Lõuna 12-13

Haiba halduskeskus (Riisipere tee 8, Haiba küla)

Esmaspäev 9-12

Kolmapäev 14-18

Lõuna 12-13

Muul ajal eelneval kokkuleppel.

Riisipere halduskeskus (Metsa tn 7, Riisipere alevik)

Esmaspäev 9-12        

Kolmapäev 14-18

Lõuna 12-13

Muul ajal eelneval kokkuleppel.

Sündi on võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet).

Tagasi / üles

Sünni registeerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla sünnitoetuse taotlemine

Riigi sünnitoetuse taotlemine

Riikliku vanemahüvitise taotlemine

Sünni registreerimine e-rahvastikuregistris

Sünni registreerimise avaldus

Tagasi / üles

Surma registreerimine

1. juulist 2019 muutus Eestis surma registreerimise kord, matmiseks vajalikku dokumenti (surmatõendit) ei väljasta enam kohalik omavalitsus vaid terviseteenuse osutaja (nt perearst).
 
Tervishoiuteenuse osutaja vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ja surm registreeritakse automaatselt.
 
Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (Tallinna Perekonnaseisuamet aadressil Pärnu maantee 67, 10135 Tallinn).
 
Lahkunu lähedased saavad jätkuvalt taotleda Saue vallavalitsusest matusetoetust e-posti (info@sauevald.ee) või posti teel või kohapeal.
 

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla matusetoetuse taotlemine

Tagasi / üles

Elukoha registreerimine

E-elukohateate esitamine

Elukohateade (elektrooniliselt täidetav)

Elukohateade (prinditav)

Tagasi / üles

Perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses

Tallinna Perekonnaseisuamet (Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn)

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine;
 • elukoha registreerimine;
 • nime muutmine.