Elukoha- ja perekonnatoimingud

Saue Vallavalitsuses ja halduskeskustes on võimalik registreerida sündi ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukohaandmete muutmine ja elukohateate esitamine). Samuti väljastatakse väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (täisealise isiku enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta), elukohatõendit ning ruumi omanikule ruumi registreeritud elanike nimekirja. Rahvastikuregistri väljavõtet ja elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles, ruumi registreeritud elanike nimekirja vaid eesti keeles.

 
Nii lapse sündi kui uut elukohta on võimalik registreerida e-teenusena iseteenindusportaalis rahvastikuregister.ee. Lapse sündi saavad e-teenusena registreerida ka abielus mitteolevad vanemad ja üksikvanemad. E-teenused sisaldavad kogu vajalikku teavet, see on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles. 
 
Samuti on e-teenusena rahvastikuregistri portaalis võimalik tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades, kui esmane tõend on kadunud ja seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis. 
 
 
Avaldus elukohatõendi väljastamiseks / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (elektroonselt täidetav; prinditav)
 
 
Vastutav ametnik
Anneli Ritsing rahvastikuregistripidaja
Telefon: 529 2820
E-posti aadress: anneli.ritsing@sauevald.ee

Kodanike vastuvõtt

Saue Vallavalitsus (Kütise 8, Saue linn)

Kolmapäev  9-12 ja 14-18, muul ajal eelneval kokkuleppel

Lõuna 12-13

Laagri tervisekeskus (Tervise 2, Laagri alevik)

Neljapäev  9-12 ja 13-16, muul ajal eelneval kokkuleppel.

Lõuna 12-13

Haiba halduskeskus (Riisipere tee 6, Haiba küla)

Esmaspäev 9-12

Kolmapäev 14-18

Lõuna 12-13

Muul ajal eelneval kokkuleppel.

Riisipere halduskeskus (Nissi tee 53c, Riisipere alevik)

Esmaspäev 9-12        

Kolmapäev 14-18

Lõuna 12-13

Muul ajal eelneval kokkuleppel.

Sündi on võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Pärnu mnt 67, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet).

Tagasi / üles

Sünni registeerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla sünnitoetuse taotlemine

Riigi sünnitoetuse taotlemine

Riikliku vanemahüvitise taotlemine

Sünni registreerimine e-rahvastikuregistris

Sünni registreerimise avaldus

Tagasi / üles

Surma registreerimine

1. juulist 2019 muutus Eestis surma registreerimise kord, matmiseks vajalikku dokumenti (surmatõendit) ei väljasta enam kohalik omavalitsus vaid terviseteenuse osutaja (nt perearst).
 
Tervishoiuteenuse osutaja vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ja surm registreeritakse automaatselt.
 
Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (Tallinna Perekonnaseisuamet aadressil Pärnu maantee 67, 10135 Tallinn).
 
Lahkunu lähedased saavad jätkuvalt taotleda Saue vallavalitsusest matusetoetust e-posti (info@sauevald.ee) või posti teel või kohapeal.
 

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla matusetoetuse taotlemine

Tagasi / üles

Elukoha registreerimine

E-elukohateate esitamine

Elukohateade (elektrooniliselt täidetav)

Elukohateade (prinditav)

Tagasi / üles

Perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses

Tallinna Perekonnaseisuamet (Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn)

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine;
 • elukoha registreerimine;
 • nime muutmine.