Elukoha- ja perekonnatoimingud

Saue Vallavalitsuses ja halduskeskustes on võimalik registreerida sündi ja surma ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukohaandmete muutmine ja elukohateate esitamine).
 
Samuti väljastatakse väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (täisealise isiku enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta), elukohatõendit ning ruumi omanikule ruumi registreeritud elanike nimekirja.
 
Rahvastikuregistri väljavõtet ja elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles, ruumi registreeritud elanike nimekirja vaid eesti keeles.
 
 
Vastutav ametnik
Anneli Ritsing rahvastikuregistripidaja
Telefon: 654 1143, 529 2820
E-posti aadress: anneli.ritsing@sauevald.ee
 

Kodanike vastuvõtt

Saue Vallavalitsus (Tule 7, Saue linn)

Teisipäev  9-12 ja  13-18

Neljapäev 9-12 ja  13-16

Lõuna 12-13

Väljaspool vastuvõtuaegu on sündi ja surma võimalik registreerida kokkuleppel.

 

Laagri halduskeskus (Veskitammi 4, Laagri alevik)

Esmaspäev 9-12  ja 13-16

Kolmapäev  9-12 ja 13-18

Lõuna 12-13

Väljaspool vastuvõtuaegu on sündi ja surma võimalik registreerida kokkuleppel.

 

Haiba halduskeskus (Riisipere tee 8, Haiba küla)

Esmaspäev 9-12

Kolmapäev 14-18

Lõuna 12-13

Väljaspool vastuvõtuaegu on sündi ja surma võimalik registreerida kokkuleppel.

 

Riisipere halduskeskus (Nissi tee 53c, Riisipere alevik)

Teisipäev 14-18        

Neljapäev 9-12

Lõuna 12-13

Väljaspool vastuvõtuaegu on sündi ja surma võimalik registreerida kokkuleppel.

 

Sündi ja surma on võimalik registreerida kõigis Eesti omavalitsustes, sh Tallinna Perekonnaseisuametis (Roosikrantsi 12, http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet).

Tagasi / üles

Sünni registeerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla sünnitoetuse taotlemine

Riigi sünnitoetuse taotlemine

Riikliku vanemahüvitise taotlemine

Tagasi / üles

Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Saue valla matusetoetuse taotlemine

Tagasi / üles

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Elukohateade (elektrooniliselt täidetav)

Elukohateade (prinditav)

Tagasi / üles

Perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses

Tallinna Perekonnaseisuamet (Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn)

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine;
 • elukoha registreerimine;
 • nime muutmine.