Eluruumi tagamise teenus

 

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine Saue valla elanikele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
 
Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakond abistab sobiva eluruumi leidmisel või eluruumi kohandamisel inimesi, kellel puuduvad teadmised ja oskused eluruumi leidmisel ning rahalised vahendid selle eest tasumiseks või kellel on puudest tingituna raskused eluruumis liikumisel, endaga toimetulekul või suhtlemisel. Abistame ka inimesi, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, loodusõnnetuse, perevägivalla vm põhjuste tõttu.
 
Eluruumi tagamise teenuse ja muu abi andmise alus on sotsiaaltööspetsialisti läbiviidav hindamine. Hindamise läbiviimiseks teevad sotsiaaltöötajad ka kodukülastusi inimese hetkel kasutavasse elukohta.
 
Elukohaga seotud probleemide lahendamiseks kasutatakse
 • Avatud üürituru võimalusi. Juhul, kui inimesel endal puudub võimalus või oskused kinnisvara portaalidest sobivate pakkumiste otsimiseks, kaardistab sotsiaaltööspetsialist eluruumi sobivuse hindamiseks vajalikud andmed ja abistab sobivate pakkumiste leidmisel.
 • Eluruumi tagavate teenusepakkujatega koostöö. Juhul, kui inimene vajab lisaks eluasemele toetavaid teenuseid, millele on olemas teenusepakkujad, siis abistab sotsiaaltööspetsialist sobivate teenusepakkujate leidmisel ja teenusele jõudmisel. (Näiteks Järve Kodu https://www.jarvekodu.ee/; Lootuse küla https://lootusekula.ee/; Sotsiaalhoole Ühing https://www.sots.ee/majutusteenus/).
 • Vallale kuuluvate eluruumide üürile andmine vabade eluruumide olemasolul.
 • Kodude kohandamist kaalutletud üksikotsustena, võttes aluseks vajadust, põhjendatust ja kohanduse mõistlikkust.
 
Saue valla kahest uuest munitsipaalmajast üks asub Laagri ja teine Turba alevikus. Korterite eraldamist munitsipaalmajja reguleerib Saue Vallavolikogu määrus „Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord". Juhul kui munitsipaaleluruumi taotlusi on vähem kui elamispindu, on võimalik kortereid anda kasutuseks sotsiaaleluruumi vajajatele.
 
Munitsipaaleluruumi võivad taotleda
 • Isikud, kes vajavad elukohta tulenevalt töökohast või selle muutumisest, kusjuures töökoha asukoht peab olema Saue valla territooriumil.
 • Ellu astunud noored (vanuses 18-26 eluaastat), kelle töökoht asub Saue valla territooriumil.
 • Puudega või erivajadusega isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ja kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.
 • Üksikvanemaga pered, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.
 • Õnnetusjuhtumi tagajärjel kodu kaotanud isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.
 • Tühjenevatest haldamata korterelamutest ümber kolida soovivad isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks. 
 • Eakad, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.
 • Lasterikkad pered, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vallas ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha saamiseks või säilitamiseks.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla