Erahuvihariduse baastoetus

Saue valla laste ja noorte huvihariduse baastoetus on laste ja noorte huvi- või sporditegevuse läbiviimiseks antav  eraldis, mida saavad taotleda Saue valla territooriumil tegutsevad huvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna.

 

Saue valla territooriumil tegutsev huvikool on erahuvikool või- spordiklubi, mille tegevus või gruppide tegevus toimub vähemalt 50 protsendi ulatuses Saue valla territooriumil.

Baastoetus määratakse vastavalt huvi- või sporditegevuses osalevate Eesti rahvastikuregistris Saue valda registreeritud laste arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga järgmistes määrades:
  • 1-20 osalejat, toetus 400 eurot;
  • 21-50 osalejat, toetus 800 eurot;
  • 51-100 osalejat, toetus 1600 eurot;
  • 101 ja rohkem osalejat, toetus 3200 eurot.
  Baastoetuse taotlust saab esitada ajavahemikus 1. - 30. november.
LISAINFO
 
KONTAKT
Margit Ots
haridus- ja noorsootööspetsialist
Telefon: 511 2820