Erahuvihariduse toetus erahuvikoolis või- spordiklubis õppiva lapse eest

Saue valla laste ja noorte huvihariduse toetus on sihtotstarbeline eraldis, mida saavad taotleda erahuvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna.
 
Toetust on õigus saada huvikoolil, mille õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või mis on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning mis pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.
 
Toetust eraldatakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate kuni 19-aastaste laste või noorte eest, kelle elukohana on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.
 
Toetuse suurus lapse kohta kuus on 20 eurot ja selle summa võrra on toetuse saaja kohustatud vähendama lapsevanema makstavat üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.
 
Vald toetab lapse või noore huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal. Toetust makstakse 12 kuud aastas.
 
Alates 1. septembrist 2019 kasutab Saue vald erahuvihariduse puhul haridusasutuste haldamise süsteemi Arno alajaotust „Lepinguline huvitegevus", kus vanemad saavad vajadusel lapse valla toetatava huvihariduse valikut muuta.
 
 Järgmise kalendriaasta toetuse taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele ajavahemikus 1. - 30. november.