Eraldatud ühekordsed toetused 2022

23. märtsi istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Aerobike Cycling Agency. Filter Temposari 2022 Ääsmäe etapi korraldamise kulude osaliseks katmiseks eraldati 1000 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 300)

16. märtsi istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja Spordiklubi Saue Tammed. Orienteerumisspordi treeningrühma avamiseks vajalike seadmete soetamise kulude osaliseks katmiseks eraldati 1600 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 278)

2. veebruari istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja Valdis Toomast. Saue linna liuväljaku hooduskulude katmiseks eraldati 900 eurot ( Saue Vallavalitsuse korraldus nr 127)

26. jaanuari istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Baltic Astronomy ClubEuroopa Liidu ühenduse Leader fondist toetatava Päikese uurimiseks ja vaatlemiseks vajalike seadmete soetamise projekti kulude osaliseks katmiseks eraldati 1600 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 83)