Eraldatud ühekordsed toetused 2023

12. juuli istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Ääsmäe Külakogu. Pirukafestivali korralduskulude osaliseks katmiseks eraldati 2500 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 690)  

31. mai istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Mittetulundusühing Eesti Mootorispordi Ajalugu Näituse "Ellamaa elektrijaama sajand" loomise kulude osaliseks katmiseks eraldati 2500 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 520)

3. mai istungil eraldatud ühekordsed toetused

Taotleja MTÜ Ujume koos. Laste ujumisvõistluse „Rõõmus hüljes" korralduskulude osaliseks katmiseks eraldati 1 706 eurot ja 60 senti (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 430)

Taotleja Mittetulundusühing LC Saue. Saue lasteaia Midrimaa vanemate rühmade liikluskorralduse koolituse läbiviimise korralduskulude osaliseks katmiseks eraldati 720 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 431)

19. aprilli istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja Ketlin Liiv. Lastekaitsepäeva ürituse "Ohutuse teadvustamine" korralduskulude katmiseks eraldati 1570 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus  nr 380)

5. aprilli istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Harju Jalgpallikool. Uue algatusena  fänniklubile Laagri Ultrad vajamineva atribuutika soetamise kulude osaliseks katmiseks eraldati 1500 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 340)

22. märtsi istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saue Pauluse kogudus EELK Saue Pauluse koguduse 11. sünnipäeva tähistamise ürituse kultuuriprogrammi osaliseks katmiseks eraldati 1270 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 275)

8. veebruari istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja Grete Põldma. Saue Kooli lastekoori kontsertreisi kaasfinantseeringuks eraldati 1200 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 112)

25. jaanuari istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Harju Jalgpallikool. Premium liiga mängupäevade korraldamiseks vajalike tarvikute osaliseks katmiseks eraldati 1000 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 67)

11. jaanuari istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja MTÜ Ääsmäe Rahvatants. Ääsmäe segarühma Juuru Vattide valmistamise projekti kaasfinantseerimiseks eraldati 2500 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 16)