Erateedel tasuta talvise teehoolduse teenuse taotlus

 
Saue vallas on õigus saada tasuta lumetõrje teenust erateedele, mis jäävad valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ja viivad majapidamisteni, mida kasutab aastaringselt alalise elukohana inimene, kes ka rahvastikuregistri andmetel seal elab.
 
Et teenust osutada, peab tee olema piisavalt lai, et sellel lumetõrjetehnikaga ohutult töötada.
 
Tee servad ja kraavid peavad olema tähistatud nähtavalt ka pimedal ajal ja lume paksusest sõltumatult ning tee ääred takistustest vabad. Tee kohalt tuleb minimaalselt nelja meetri kõrguselt ja mõlemalt poolt tee servast vähemalt 1,5 meetri laiuselt eemaldada puude oksad. Samuti peab olema ruumi, kuhu lund lükata.
 
Aiandusühistu teel tasuta lumetõrje saamise erisused
Vald osutab tasuta lumetõrje teenust nende aiandusühistute siseteedel, mille territooriumil elab vähemalt 15 Saue valda registreeritud elanikku või on registreeritud elanikke vähemalt viies ühistu elamus.
 
Selleks, et teenust aiandusühistus osutataks, kehtivad juba eelpool kirjas nõuded. Lisaks ei tohi ühistu värav või tõkkepuu olla suletud ja lumetõrjet ei tohi segada siseteedel parkivad autod.
 
Esita avaldus hiljemalt 1. septembriks
Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist ja juhul, kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 20 cm. Tööd tuleb lõpetada 36 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist. Kui vajalikuks osutub eritehnika kasutamine, pikeneb tähtaeg 96 tunnini.
 
Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ega lume laadimist ja äravedu.
 
Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks tuleb esitada Saue vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt 1. septembriks. Ühe eratee ääres elavad inimesed võivad soovi korral esitada ühise avalduse.
 
Enne eratee kandmist valla teede lumetõrje nimekirja kontrollitakse nii taotleja kui tee vastavust teenuse osutamise tingimustele.
 
Tasuta lumetõrje teenuse osutamise kohta tuleb otsus kuni neljaks aastaks. Perioodi jooksul kontrollib vald pisteliselt elukoha registreeringu olemasolu.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Indrek Brandmeister
teedespetsialist
Telefon: 5340 7008
 
Indrek Pikk
teedespetsialist
Telefon: 5680 4890