Erivajadustega laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Saue vallas elavatel 7-19-aastaste erivajadustega laste ja noorte vanematel on võimalik taotleda huvitegevuses osalemiseks toetust.

 
Toetust saab taotleda aastaringselt, hiliseim tähtaeg on 10. detsember 2020.
 
Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele antud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse rahadega. Ühe lapse või noore kohta on ette nähtud kuni 200 eurot aastas.
 
Toetust saab taotleda lapsele ja noorele, kellele on sotsiaalkindlustusamet määranud puude. Eelduseks on lapse ja vähemalt ühe vanema ametlik elukoht Saue vallas.
 
Toetust antakse õppemaksude, osalemistasude, õppevahendite ostmise, üritustel või võistlustel osalemise kulude kompenseerimiseks.