Esmakordselt koolimineva lapse toetus

 

Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud olnud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, siis makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust pool toetusmäärast. Toetuse täismäär on 160 eurot.
 
Üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Esmakordselt koolimineva lapse toetust saab taotleda lapse I klassi minemise aastal kuni 31. oktoobrini. Toetuse saamise õigus tekib nõuetekohase taotluse esitamisest, kui laps on kantud kooli õpilaste nimekirja
 
Esimesed toetused makstakse välja mitte varem kui septembri teises pooles.
 
Esmakordselt koolimineva lapse toetuse avalduse saab esitada läbi haridusteenuste haldamise süsteemi Arno.
 
Taotluse saab esitada, kasutades Arno-s rubriiki "Minu lapsed". 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Lily Roop (Arno tehnilised küsimused)
haridusspetsialist
Telefon: 5302 1854
 
Liis Tooming (taotluse menetlemine)
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869