Esmakordselt koolimineva lapse toetuse taotlus

Esmakordselt koolimineva lapse toetuse taotluse toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse lapse kooliminemise aastal, toetust on õigus taotleda alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.
Taotlemise eeldus: laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse kooliminemise hetkel ja lapse vanem(ad) on olnud Saue valla elanikud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
Toetuse suurus:
  • 160 eurot, kui mõlemad lapse vanemad on olnud Saue valla elanikud eelneva aasta 31. detsembri seisuga;
  • 80 eurot, kui ainult üks lapse vanematest on olnud Saue valla elanik eelneva aasta 31. detsembri seisuga;
  • 160 eurot, kui taotleja on üksikvanem, kes on olnud Saue valla elanik eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

Kestvus:

Toetus makstakse välja novembrikuu jooksul hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks

Õigusaktid:

Vastutaja:

Heli Joon
sotsiaalosakonna juhataja
heli.joon@sauevald.ee
tel. 679 0174

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. 9.00-12:00, K. 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: