Ääsmäe küla

Külavanem: Ahto Oja
Telefon 508 2990
 
MTÜ Ääsmäe Külakogu
Telefonid: Ave 5566 0875, Tiina 514 2358, Marek 5695 7886
 
Tagametsa küla külgneb Ääsmäega. Ääsmäe on küla Harjumaal Saue vallas Haapsalu mnt ja Pärnu mnt ristumise vahetus läheduses. Küla ajalugu ulatub juba aastasse 1241.
 
Tagametsa isepära seisneb selle loodusläheduses. Siit leiad nii järve, raba kui metsakooslusi. Metsas võid märgata suuri metssigu, pikajalgseid põtru ja mitmeid sädistavaid linnuliike.
 
Ääsmäe ja Tagametsa külad on head naabrid ja seotud üksteise ajaloo ning tegemistega, sellepärast ühine külavanem kui külaselts.
 
Ääsmäe külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 843 elanikku, neist mehi 432 ja naisi 411.
 
 

Ääsmäe küla talvel