Ajutise kaitse saanud isikute toetus

 

Ajutise kaitse saanud isiku toetust makstakse täiskasvanud isikule, kellele on antud ajutine kaitse vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele mitte rohkem kui kuus 
kuud tagasi ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saue vald.
 
Ajutise kaitse saanud isiku toetus on 200 eurot kuus.
 
Ajutise kaitse saanud isiku toetust makstakse ajutise kaitse saanud isikule üks kord kuus ja kuni kolm kuud järjest. Toetust ei määrata korduvalt.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla