Ajutise kaitse saanud isikute tõlketeenuse kulude hüvitis

 

Ajutise kaitse saanud isikutele tõlketeenuse kulude hüvitist (edaspidi tõlketoetus) makstakse täiskasvanud isikule, kellele on antud ajutine kaitse vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saue vald.
 
Tõlketoetuse maksmise alus on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus.
 
Tõlketoetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui seadusega kehtestatud piirmäär. Tõlketoetuse piirmäär on kuni 8 toimetulekupiiri määra inimese kohta või kuni 16 toimetulekupiiri perekonna kohta kuni kahe aasta vältel. 2022.aastal kehtiv toimetulekupiir on 200 eurot, 8 toimetulekupiiri määra on 1600 eurot, 16 toimetulekupiiri määra on 3200 eurot.
 
Taotluse juurde tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid.
 
Taotluses tuleb ära näidata tõlketoetust taotleva isiku perekonnaliikmed ja anda kinnitus, et taotluses näidatud perekonnaliikmed ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka mujalt samade kulude katteks hüvitise taotlemisel.
 
Perioodil 24.02.2022 kuni 30.04.2022 tehtud kulude eest saab hüvitist taotleda kuni 31. juulini 2022.
 
Taotlust saab esitada piirkonna sotsiaaltööspetsialistile, saata postiga või elektrooniliselt või panna vallamaja ja halduskeskuste juures olevasse postkasti. E-postiga edastatud taotlused tuleb digiallkirjastada. Lisainfo piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt.
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla