Arengukavad

Saue valla uuendatava arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine

 
 3. juunist kuni 17. juunini toimub Saue valla uuendatava arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine. 
Arengukava: dokument 1
Eelarvestrateegia: dokument 2, dokument 3
 
 Arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019 kell 16.00. Ettepanekud palume saata e-posti aadressile arengukava@sauevald.ee.
Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge arendusosakonna juhataja Indrek Eensaare poole: indrek.eensaar@sauevald.ee; 654 1158.
 
Uuendatava arengukava edasine menetlus
  • Juuni lõpuks on plaanis muudatusettepanekud läbi töötada.
  • Augustis suunatakse uuendatav arengukava ja eelarvestrateegia plaanikohaselt teisele lugemisele.

 

Saue valla arengukava 2018-2030

Saue Vallavolikogu kinnitas 30. augustil 2018 Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2030.

Saue Vallavolikogu 30. augusti 2018 määrus nr 43 "Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine"

Saue valla arengukava 2018-2030

Saue valla eelarvestrateegia 2018-2022

 

Valdkondlikud arengukavad