Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetus

Määruse "Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kord" makstakse Saue vallas elanikele ning Saue vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust.

Projektitoetus

Tegevustoetus

Ühekordne toetus