Saue valla asumivanema statuut

Saue valla asumivanema statuut reguleerib Saue vallas asuvate asumite (külad, alevikud, linn) vanemate valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, asumivanema õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ning asumivanema asendamist. Samuti sätestab Saue Vallavalitsuse ülesanded asumivanema ametitegevuse toetamisel ja kogukonnakoostöö tagamisel.

Saue valla asumivanema statuut