Kultuuri valdkonna avaldused

TUNNUSTAMINE

Saue Vallavolikogu tunnustuse taotlus (vapimärk, aukiri, tänukiri)

Saue Vallavalitsuse tunnustuse taotlus (tänukiri)

 

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Avaliku ürituse loa taotlus (UUS e-vorm!)

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamiseks loa taotlus

 

ÜHEKORDNE TOETUS/TEGEVUSTOETUS/PROJEKTITOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

Ühekordse toetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks ühekordse toetuse taotlus

Tegevustoetuse taotlus - Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks tegevustoetuse taotlus

Projektitoetuse taotlus Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsi kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja projektipõhise tegevuse korraldamiseks projektitoetuse taotlus

Rahaliste vahendite kasutamise aruanne

Toetuse kasutamise aruanne

 

INVESTEERINGUTOETUS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste finantseerimise taotlusvorm

MTÜ ja SA investeeringutoetuste vormi kohustuslik lisa 1 - EELARVE

MTÜ ja SA investeeringutoetuste kasutamise - LÕPPARUANNE

MTÜ ja SA investeeringutoetuste lõpparuande vormi kohustuslik lisa 1 - FINANTSARUANNE

 

SPORDIVALDKOND
Sportlase toetuse taotlus

Aruande vorm sportlase toetuse kasutamise kohta

 

HUVITEGEVUSE VALDKOND

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetuse taotlus