Avalikud väljapanekud ja arutelud

Suve tee 2 Haiba külas
Saue Vallavalitsus võttis 11.05.2022 korraldusega nr 541 vastu ja suunas avalikustamisele Haiba külas Suve tee 2 (29701:006:0472) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga Suve tee 2 kinnistule moodustada 3 elamumaa krunti suurusega 1500 – 1770 m2, mida hoonestatakse üksikelamutega. Samuti moodustatakse 1 transpordimaa krunt ja 2 üldkasutatava maa krunti. 
Suve tee 2 kinnistu suurusega 6951 m2 asub Haiba küla edelapoolses osas Riisipere-Kernu tee ääres. Planeeringuala piirneb põhjast Riisipere-Kernu teega, idast Suve teega, lõunast elamumaa kinnistuga ja läänest hoonestatud maatulundusmaaga. Planeeringualale on tagatud juurdepääs Suve teelt. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 06.06.2022 kuni 19.06.2022.
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Samuti on avaliku väljapaneku kestel võimalik detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel. Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel 527 0869.
 
Kivila kinnistu Alliku külas
Saue Vallavalitsus võttis 04.05.2022 korraldusega nr 513 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Kivila (72601:001:1407) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 8154 m2 suurusele Kivila kinnistule kavandada lasteaia hoone ja seda teenindavad rajatised. Lasteaia hoone on planeeritud 2-korruseline, mille ehitusalune pind on prognoositavalt 2000 m2 ning kavandatud 6- rühmaline.  
Kivila kinnistu suurusega 8154 m2 asub Alliku külas, Saue vallas. Kivila kinnistu piirneb põhja poolt Kaasiku teega, ülejäänud ilmakaartest tiheasustusalaga, kuhu on planeeritud ca 400 eluaset ning mis on praeguse seisuga veel hoonestamata. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 06.06.2022 kuni 19.06.2022.
Materjalidega on võimalik tutvuda esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30) Saue vallamajas Kütise tn 8, Saue linn. Samuti on avaliku väljapaneku kestel võimalik detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel. 
Lisainfo: aive.mikk@sauevald.ee või tel 527 0869.