Eestkostetava toetus

Eestkostetava toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva isiku ülalpidamis- ja muude kulude katmiseks.

Toetuse suurus on 250 eurot aastas.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

Sirli Sõstar-Peerna
eakate ja puuetega täisealiste spetsialist
Telefon: 5346 2560