Ehitisregister

Ehitus- ja kasutuslubade menetlus toimub ehitisregistri veebilehel. Väljastatud load on samuti leitavad ehitisregistri veebilehelt.