Kontaktid

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Kalle Normann
Amet: ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1135; 5302 2293
E-posti aadress: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas
Amet: ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 30215551 2466
E-posti aadress: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   
Andres Joala
Amet: ehitusspetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0194501 0802
E-posti aadress: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Birgit Panksepp  
Amet: keskkonnaspetsialist (Laagri), teeninduspiirkond ühinemiseelne Saue vald, ametijuhend
Telefon: 654 1152, 5344 6686
E-posti aadress: birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, bioloogia-geograafia, loodusturism
   
Marika Ilves
Amet: keskkonnaspetsialist, teeninduspiirkond Riisipere ja Haiba halduskeskus ning Saue linn, ametijuhend
Telefon:  5357 3361
E-posti aadress: marika.ilves@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
Vastuvõtt Riisipere ja Haiba halduskeskuses eelneval kokkuleppel.
   
Hedy Kuusalu
Amet: maareformi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 3017
E-posti aadress: hedy.kuusalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geomaatika
   
Külli Tedrema
Amet: maakorralduse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 11595300 6491
E-posti aadress: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser
Amet: maakorraldusspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1134, 5341 4028
E-posti aadress: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Raivo Tammert
Amet: maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7153
E-posti aadress: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots
Amet: planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1157
E-posti aadress: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine; geomaatika
   
Veiko Rakaselg
Amet: planeeringute spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 6790171, 5341 4263
E-posti aadress: veiko.rakaselg@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geograafia
   
Urmas Elmik
Amet: vallaarhitekt (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0191
E-posti aadress urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, arhitektuur
   
Arvo Brandmeister
Amet: võrkude spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1148; 509 0662
E-posti aadress: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Caroli Kruus
Amet: registrite peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1146
E-posti aadress caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, juhiabi
   
Marit Areng
Amet:  registrite spetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 5381 7058
E-posti aadress:  marit.areng@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maastikukaitse- ja hooldus