Ehitusosakonna kontaktid

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Triin Masing  
Amet: ehitusosakonna juhataja
Telefon: 526 3894
E-posti aadress: triin.masing@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keskkonnakorraldus
   
Kalle Normann

Amet:

 

ehituse peaspetsialist, ametijuhend

ehituslubade ja -teatiste menetluses ehitusprojektide üle vaatamine

Telefon: 5302 2293
E-posti aadress: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas

Amet:

 

ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend

ehituslubade ja -teatiste menetluses ehitusprojektide üle vaatamine

Telefon: 5551 2466
E-posti aadress: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   
Andres Joala

Amet:

 

ehitusspetsialist, ametijuhend

kasutuslubade ja -teatiste menetluses dokumentatsiooni ja hoonete ülevaatus, kaeveload

Telefon: 501 0802
E-posti aadress: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Karel Koovisk
Amet: järelevalvespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5308 0179
E-posti aadress: karel.koovisk@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, konstaabli eriala
   
Birgit Panksepp  

Amet:

 

keskkonnaspetsialist, teeninduspiirkond ühinemiseelne Saue vald, ametijuhend

raieload, puurkaevud, jäätmed, reoveekäitlus, elamistingimuste parendamise toetus

Telefon: 5344 6686
E-posti aadress: birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, bioloogia-geograafia, loodusturism
   
   
Amet: keskkonnaspetsialist, ametijuhend
Telefon:  
E-post:  
Haridus:  
   
Hedy Kuusalu

Amet:

 

maareformi spetsialist, ametijuhend

maareformi seaduse alusel tehtavad toimingud

Telefon: 5870 8984
E-posti aadress: hedy.kuusalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geomaatika
   
Külli Tedrema

Amet:

 

maakorralduse peaspetsialist, ametijuhend

kinnistute jagamine, liitmine, piiride muutmine, aadressimuudatused

Telefon: 5300 6491
E-posti aadress: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser

Amet:

 

maakorraldusspetsialist, ametijuhend

aadressimuudatused, maamaks, kinnistute jagamine, liitmine, piiride muutmine 

Telefon: 5341 4028
E-posti aadress: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Raivo Tammert

Amet:

 

maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend

sundvaldused, isiklikud kasutusõigused

Telefon: 608 7153
E-posti aadress: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots

Amet:

 

planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5301 9887
E-posti aadress: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine; geomaatika, tehnikateaduste magister
   
Aive Mikk  

Amet:

 

planeeringute spetsialist, ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 527 0869
E.posti aadress: aive.mikk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haridusteaduste magister
   
Monika Kõiv tööaeg K, N, R

Amet:

 

planeeringute spetsialist, ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5301 8124
E-posti aadress: monika.koiv@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keskkonnatehnoloogia
   
Urmas Elmik

Amet:

 

vallaarhitekt, ametijuhend

hoonete projekteerimistingimused

Telefon: 516 6441
E-posti aadress urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, arhitektuur
   
Arvo Brandmeister

Amet:

 

ehitusspetsialist (Laagri), ametijuhend

kasutuslubade ja -teatiste menetluses dokumentatsiooni ja hoonete ülevaatus, kaeveload

Telefon: 509 0662
E-posti aadress: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Caroli Kruus

Amet:

 

loamenetluse koordinaator, ametijuhend

ehitisregistri taotluste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5886 4963
E-posti aadress caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, juhiabi
   
Kaie Tobreluts

Amet: 

 

loamenetluse koordinaator - vallaarhitekt, ametijuhend ; ametijuhend

rajatiste ja hoonete projekteerimistingimused, lubade taotluste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5381 7058
E-posti aadress:  kaie.tobreluts@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, hoonete ehitus
   
Marit Areng  

Amet:

 

registrite spetsialist, ametijuhend

ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5323 4573
E-posti aadress: marit.areng@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja -hooldus