Ehitusosakonna kontaktid

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Kalle Normann
Amet: ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 5302 2293
E-posti aadress: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas
Amet: ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 5551 2466
E-posti aadress: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   
Andres Joala
Amet: ehitusspetsialist, ametijuhend
Telefon: 501 0802
E-posti aadress: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Birgit Panksepp  
Amet: keskkonnaspetsialist, teeninduspiirkond ühinemiseelne Saue vald, ametijuhend
Telefon: 5344 6686
E-posti aadress: birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, bioloogia-geograafia, loodusturism
   
Helari Buht  
Amet: keskkonnaspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5357 3361
E-post: helari.buht@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja-hooldus
   
Hedy Kuusalu
Amet: maareformi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5870 8984
E-posti aadress: hedy.kuusalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geomaatika
   
Külli Tedrema
Amet: maakorralduse peaspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5300 6491
E-posti aadress: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser
Amet: maakorraldusspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5341 4028
E-posti aadress: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Raivo Tammert
Amet: maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7153
E-posti aadress: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots
Amet: planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 5301 9887
E-posti aadress: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine; geomaatika, tehnikateaduste magister
   
Aive Mikk  
Amet: planeeringute spetsialist, ametijuhend
Telefon: 527 0869
E.posti aadress: aive.mikk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haridusteaduste magister
   
Urmas Elmik
Amet: vallaarhitekt, ametijuhend
Telefon: 516 6441
E-posti aadress urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, arhitektuur
   
Arvo Brandmeister
Amet: võrkude spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 509 0662
E-posti aadress: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Caroli Kruus
Amet: registrite peaspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5886 4963
E-posti aadress caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, juhiabi
   
Kaie Tobreluts
Amet:  registrite spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5381 7058
E-posti aadress:  kaie.tobreluts@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, hoonete ehitus