Perekonnatoimingud

VASTUTAV AMETNIK:

rahvastikuregistripidaja Lia Krapivin
telefon: 654 1143
e-post: lia.krapivin@sauevald.ee

 

Kodanike vastuvõtt:

E  9-12  14-16 
K  9-12  14-18 

Vastuvõtu välisel ajal toimub vastuvõtt kokkuleppel ametnikuga.

Sünni ja surma registreerimiseks on võimalik pöörduda ka

Harju maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse poole (Roosikrantsi 12, Tallinn http://harju.maavalitsus.ee/perekonnaseisutoimingud ) või

Tallinna Perekonnaseisuametisse (Pärnu mnt 67, Tallinn http://www.tallinn.ee/est/perekonnaseisuamet ).

Samuti, sünni ja surma kandeid teevad kõik Eesti omavalitsused.

Muudatus vastuvõtuajas

Seoses rahvastikuregistripidaja puhkusel viibimisega perioodil 30.10-03.11.2017 Saue Vallavalitsuses sünd ja surma ei registreerita.  Registritoiminguteks on võimalik pöörduda Saue Linnavalitsusse (Tule 7, Saue linn).

Sünni registeerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Saue valla sünnitoetuse taotlemine.

Riigi sünnitoetuse taotlemine.

Riikliku vanemahüvitise taotlemine.

 

Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

 

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Saue valla matusetoetuse taotlemine.

 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus).

Elukohateade (elektrooniliselt täiedev, salvestatav ja prinditav).