Heategevusfond „Elus on hoolimist“

Saue valla heategevusfondi „Elus on hoolimist" eesmärk on lisavahendite kaasamine ja kolmandatele isikutele võimaluse andmine sihtotstarbeliste annetuste tegemiseks, toetamaks  Eesti rahvastikuregistri järgi Saue vallas elavaid:

  • erivajadusega isikud ja neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ning mittetulundusühinguid;
  • vaesusriskiga peresid, eelkõige paljulapselisi peresid;
  • muid isikuid või neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja mittetulundusühinguid volikogu komisjoni ettepanekul.
Heategevusfondi võib iga isik igal ajal teha rahalisi annetusi, kandes raha valla arvelduskontole, märkides ülekande selgitusse märksõnana „Elus on hoolimist".
 
Vallavalitsus võib korraldada heategevusfondi annetuste kogumise valla või kolmandate isikute korraldatavatel üritustel.
 
Heategevusfondi annetusena kogunenud raha jaotamise otsustab vallavalitsus korraldusega vallavolikogu alatise komisjoni ettepanekul.
 
 
Kui leiate võimaluse ja soovite, saate heategevusfondi toetada läbi Saue Vallavalitsuse arveldusarvete või poetada sularaha annetuskasti suurematel vallaüritustel.
 
Saue Vallavalitsusese arveldusarved
  • EE021700017001821116 Luminor 
  • EE097700771000592478 LHV 
  • EE532200001120155821 Swedbank 
  • EE781010220028782015 SEB  
NB! Pange kindlasti kirja viitenumber 31521163 ja märkige selgituse reale „Elus on hoolimist" .