Heategevusfond „Elus on hoolimist“

Saue valla heategevusfondi „Elus on hoolimist" eesmärk on lisavahendite kaasamine ja kolmandatele isikutele võimaluse andmine sihtotstarbeliste annetuste tegemiseks, toetamaks  Eesti rahvastikuregistri järgi Saue vallas elavaid:

  • erivajadusega isikud ja neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ning mittetulundusühinguid;
  • vaesusriskiga peresid, eelkõige paljulapselisi peresid;
  • muid isikuid või neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja mittetulundusühinguid volikogu komisjoni ettepanekul.
Heategevusfondi võib iga isik igal ajal teha rahalisi annetusi, kandes raha valla arvelduskontole, märkides ülekande selgitusse märksõnana „Elus on hoolimist".
 
Vallavalitsus võib korraldada heategevusfondi annetuste kogumise valla või kolmandate isikute korraldatavatel üritustel.
 
Heategevusfondi annetusena kogunenud raha jaotamise otsustab vallavalitsus korraldusega vallavolikogu alatise komisjoni ettepanekul.
 
 
Kui leiate võimaluse ja soovite, saate heategevusfondi toetada läbi Saue Vallavalitsuse arveldusarvete või poetada sularaha annetuskasti suurematel vallaüritustel.
 
Saue Vallavalitsusese arveldusarved
  • EE021700017001821116 Luminor 
  • EE097700771000592478 LHV 
  • EE532200001120155821 Swedbank 
  • EE781010220028782015 SEB  
NB! Pange kindlasti kirja viitenumber 31521163 ja märkige selgituse reale „Elus on hoolimist".
 
Kogutud annetuste suurus ja väljamaksed

 

Algjääk

seisuga

31.detsember

Sissetulek          Väljaminek              

Lõppjääk

seisuga

31.detsember  

Saue

Vallavalitsuse

korraldus

Info väljamakse kohta
2023 7035,35   165 6870,35 31.05.2023 nr 519 Majanduslikes raskustes pere lapsele lastelaagri kohatasu osaline kompenseerimine
2022 3912,35 4120 165

7035,35

20.07.2022 nr 787       Puudega diabeetikust lastele hüpokoera koolitamisega seotud kulude (transpordikulud koolitusel käimiseks) kompenseerimine
832 23.11.2022 nr 1238 Puudega lapse ravil käimisega seotud suurte transpordikulude kompenseerimine
2021 3762,35 640 490 3912,35 17.02.2021 nr 160 Puudega lapsele õhuniisuti soetamine
2020 3185,55 2276,80 1700 3762,35 03.06.2020 nr 603 Vaesusriskis olevate paljulapseliste perede huvitegevuse toetamine Saue valla väiksemates maapiirkonna koolides
2019 2120,55 1065 0 3185,55    
2018 1055,55 6085

2250

2120,55

31.01.2018 nr 106

Puudega lapsele erinevate teraapiate ja ravikulude kompenseerimisne ning eluruumi vannitoa ümberkohandamine vastavalt puude vajadustele

2770 19.12.2018 nr 1527          Paljulapselise üksikvanemaga perekonna laste majanduslik toetamine
2017       1055,55