Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetus erahuvikoolides ja eraspordiklubides

NB! Erahuvihariduse toetuse taotluse täidab ja esitab huvikool.
 
Info lapsevanemale
Saue valla eesmärk laste ja noorte huvitegevuse toetamisel erahuvikoolides ja eraspordiklubides on soodustada Saue valla laste huvi- ja sporditegevust.
 
Saue valla erahuvihariduse toetus lapse kohta kuus on 20 eurot. Selle summa võrra on toetust saav erahuvikool või eraspordiklubi kohustatud vähendama lapsevanema makstavat õppemaksu. Toetust eraldatakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate kuni 19-aastaste laste eest, kelle elukohana on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.
 
Saue valla lapse huvi- või sporditegevust toetatakse ainult ühes huvikoolis ühel huvialal.
 
Toetust saav huvikool kannab Arnosse lapse huvikoolis õppimise ja lapsevanemaga sõlmitud lepingu andmed kohe pärast lepingu sõlmimist ning määrab lapse huviringi. 
 
Huvikool on kohustatud lõpetama lapse lepingu Arnos pärast lapsevanemaga sõlmitud lepingu lõppemist. Toetuse maksmine lõpeb lapsevanemaga sõlmitud lepingu lõppemise kuule järgnevast kuust juhul, kui huvikool on lõpetanud Arnos lapse lepingu.
 
Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile, mis määras lapse huviringi esimesena.
 
Kui laps käib korraga mitmes huvikoolis ja lapsevanem soovib muuta huvitegevuse toetust saavat huvikooli, märgib ta Arnos hiljemalt toetuse saamise kuule eelneva kuu viimaseks kuupäevaks, millise huvikooli eest huvitegevuse toetust makstakse.
 
Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile Saue valla lapse eest lapse huvikoolis õppima asumisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.
 
 
Küsimuste ja tähelepanekute korral võtke palun ühendust huvikooliga või Saue vallavalitsusega läbi Arno.
 
Info erahuvikoolile
Saue valla laste ja noorte huvihariduse toetus on sihtotstarbeline eraldis, mida saavad taotleda erahuvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna.
 
Toetust on õigus saada huvikoolil, mille õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või mis on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning mis pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.
 
Toetust eraldatakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate kuni 19-aastaste laste või noorte eest, kelle elukohana on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.
 
Toetuse suurus lapse kohta kuus on 20 eurot ja selle summa võrra on toetuse saaja kohustatud vähendama lapsevanema makstavat üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.
 
Vald toetab lapse või noore huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal. Toetust makstakse 12 kuud aastas.
 
Alates 1. septembrist 2019 kasutab Saue vald erahuvihariduse puhul haridusasutuste haldamise süsteemi Arno alajaotust „Lepinguline huvitegevus", kus vanemad saavad vajadusel lapse valla toetatava huvihariduse valikut muuta.
 
 Järgmise kalendriaasta toetuse taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele ajavahemikus 1. - 30. november.