Erakorraline ühekordne toetus

Erakorralist toetust määratakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue valla elanikule õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra tagajärgede leevendamise ja likvideerimisega seotud kulude hüvitamiseks.
 
Õnnetusjuhtum või kriisiolukord on loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu.
 
Õnnetusjuhtum või kriisiolukord ei ole pikema ajaperioodi kestel vältav krooniline haigusseisund, püsiv või pikaajaline invaliidsus või muu pikaajalise iseloomuga olukord. Toetus on ühekordne, toetuse summa määrab Saue Vallavalitsus