Eraldatud ühekordsed toetused

10. veebruari istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja Arpo Põld. Saue linna avaliku uisuväljaku rajamise kulude osaliseks katmiseks eraldati 800 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 142)

 

Eraldatud ühekordsed toetused 2020