Eraldatud ühekordsed toetused

10. veebruari istungil eraldatud ühekordne toetus

Taotleja Arpo Põld. Saue linna avaliku uisuväljaku rajamise kulude osaliseks katmiseks eraldati 800 eurot (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 142)