Euroopa Parlamendi valimised

Valimistoimingud ja tähtajad 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel

Euroopa Parlamendi valimised 26. mail 2019 Harjumaal

 Iga hääleõiguslik kodanik saab aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee  sisestada oma elukoha aadressi ja kaart näitab, millises jaoskonnas ta saab hääletada. Info, millises jaoskonnas hääletada, ja valimisjaoskonna kontakttelefon on kirjas ka personaalsel valijakaardil, mille väljastab valijatele Siseministeerium. Kodus hääletamiseks esitage kirjalik taotlus Saue Vallavalitsusele või valimisjaoskonnale, mille andmed leiate valijakaardilt. Valimispäeval saate kasti koju tellida ka telefoni teel, helistades kuni kella 14-ni oma valimisjaoskonna telefoninumbril, mille leiate valijakaardilt.

Valimisjaoskonnad Saue vallas

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

26. mail toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel on Saue vallas kuus valimisjaoskonda. Kolm jaoskonda on kõigil valimispäevadel ühes kohas ja kolm on liikuvad. Kõige rohkem liiguvad jaoskonnad nr 5 ja nr 6.
 

Valimisjaoskond nr 1, telefon 5411 0049

Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20

Valimispäev 26.05 kell 9-20

Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8, Laagri alevik

Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8, Laagrialevik

 

Valimisjaoskond nr 2, telefon 5411 0050

Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20

Valimispäev 26.05 kell 9-20

Tuleviku lasteaed, Tuleviku 3, Laagri alevik

Tuleviku lasteaed, Tuleviku 3, Laagri alevik

 

Valimisjaoskond nr 3, telefon 5411 0051

Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20

Valimispäev 26.05 kell 9-20

Saue Noortekeskus, Koondise 20, Saue linn

Saue Noortekeskus, Koondise 20, Saue linn

 

Valimisjaoskond nr 4, telefon 5411 0052

Eelhääletus 20.-22.05 kell 12-20

Valimispäev 26.05 kell 9-20

Saue Päevakeskus, Kütise tn 4, Saue linn

Hääletamine väljaspool elukohta

Saue Gümnaasium, Nurmesalu 9, Saue linn

 

Valimisjaoskond nr 5t, elefon 5411 0053

Eelhääletamine 20.05

kell 12-20

Eelhääletamine 21.-22.05

kell 12-20

Valimispäev 26.05

kell 9-20

Ruila kool, Ruila küla

Ääsmäe põhikool Kasesalu 16, Ääsmäe küla

Kernu rahvamaja, Riisipere tee 6, Haiba küla

 

Valimisjaoskond nr 6, telefon 5411 0054

Eelhääletamine 20.05

kell 12-20

Eelhääletamine 21.-22.05

kell 12-20

Valimispäev 26.05

kell 9-20

Laitse seltsimaja, Kaasiku küla

Turba kultuurimaja, Lehetu tee 12, Turba alevik

Riisipere kultuurimaja, Nissi tee 53c, Riisipere alevik

Valimispäeva bussiringid Saue vallas

Toimingud ja tähtajad

  • Hiljemalt 6. mail saadab Siseministeerium valijale valimiskaardi. Valija, kes ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega Siseministeeriumi poole. Valijakaarte väljastab Siseministeerium.
  • 16.-19. mai toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. Harjumaal on maakonnakeskuseks Tallinna linn. 
  • 16.-22. mai toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mail kell 18.00.
  • 20.-22. mail toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Väljaspool elukohta saab hääletada Saue linnas valimisjaoskonnas number 4, mis asub Saue Päevakeskuses Kütise 4.
  • 26. mai on valimispäev. Hääletamine toimub elukohajärgses valimisjaoskonnas kell 9.00 - 20.00. Kodus hääletamiseks esitage kirjalik taotlus eelnevalt Saue Vallavalitsusele või valimisjaoskonnale, mille andmed leiate valijakaardilt. Valimispäeval saate kasti koju tellida ka telefoni teel, helistades kuni kella 14-ni oma valimisjaoskonna telefoninumbril, mille leiate valijakaardilt.