Hanked

Informatsiooni Saue Vallavalitsuse välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/, valides "Register", "Hanke otsing" ja kirjutades rubriiki "Hankija" sõnad "Saue Vallavalitsus".

Alla lihthanke piirmäära jäävate nn vähempakkumistega riigihangete info on leitav dokumendiregistrist.