Heakord

Saue valla heakorra eeskirja eesmärk on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.
 
Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.
 

Lisainfo

Marju Norvik
Amet: heakorra spetsialist
Telefon: 679 0213515 6878
E-posti aadress: marju.norvik@sauevald.ee
   
Miia Kraun
Amet: avaliku ruumi spetsialist
Telefon: 654 11245309 9202
E-posti aadress: miia.kraun@sauevald.ee