Hüüru küla

külavanem Arnold Õispuu   50 47618
e-mail: arnold@rolltrans.ee    

Hüüru külaselts

MTÜ Hüüru Külaselts
Jõe tn 2, Hüüru küla, 76911 Harjumaa
Koduleht: www.huuru.ee
Külavanem:     
Arnold Õispuu, telefon 504 7618  
Hüüru kultuurijuht:
Kaire Raiend, telefon 501 0934
info@huuru.ee

 

Hüüru arengukeskus hõlmab Hüüru küla ja Paldiski maanteega seotud valla külad (Püha), väiksematest arengukeskusest kuuluvad Hüüru mõjupiirkonda Vatsla ja Kiia. Piirkondlikuks kultuuri, noorsootöö- ja seltsielu keskuseks on Hüüru mõis, sotsiaalne ja tehniline taristu on nõrgalt arenenud ja vajab olulisi investeeringuid (Hüüru mõis, mängu- ja spordiväljakud, kergliiklusteed, ühisveevärk- ja kanalisatsioon, teedevõrk; arendustegevuse jätkumisel perspektiivis lasteaed). Külas puudub kauplus. Piirkonna arendamisel (teenuste
kättesaadavuse tõstmiseks) on mõistlik teha koostööd Harku vallaga (sotsiaalne taristu Harku alevikus).

Elanikke seisuga 01.02.2018 kokku 438

Allikas: Wikipedia