Huviharidus

Kiirviited

 

Erahuvihariduse toetus erahuvikoolis või- spordiklubis õppiva lapse eest

Saue valla laste ja noorte huvihariduse toetus on sihtotstarbeline eraldis, mida saavad taotleda erahuvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna.
 
Toetust on õigus saada huvikoolil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.
 
Toetust eraldatakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate kuni 19-aastaste laste või noorte eest, kelle elukohana on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.
 
Toetuse suurus lapse kohta kuus on 16 eurot ja selle summa võrra on toetuse saaja kohustatud vähendama lapsevanema poolt makstavat üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.
 
Vald toetab lapse või noore huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal. Toetust makstakse 12 kuud aastas.
 
Juhul, kui laps käib korraga mitmes huvikoolis ja lapsevanem soovib muuta toetust saavat huvikooli, teavitab lapsevanem Saue Vallavalitsust hiljemalt toetuse saamise kuule eelneva kuu 20. kuupäevaks, millise huvikooli eest toetust maksta.
 
Alates 1. septembrist 2019 kasutab Saue vald erahuvihariduse puhul haridusasutuste haldamise süsteemi Arno alajaotust „Lepinguline huvitegevus", kus saavad vanemad vajadusel lapse valla toetatava huvihariduse valikut muuta.
 
 
 Järgmise kalendriaasta toetuse taotlemise taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele hiljemalt 30. novembriks.
Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis Spoku on avatud laste ja noorte huvihariduse toetuse taotlemine.
 
Taotluse esitamiseks tuleb minna aadressile: https://piksel.ee/spoku/saue ja valida taotluste hulgast osalustoetus.
 
 

Erahuvihariduse baastoetus (taotlevad erahuvikoolid ja spordiklubid)

Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis Spoku on avatud huvitegevuse baastoetuse taotlemine.
 
Taotluse esitamiseks tuleb minna aadressile: https://piksel.ee/spoku/saue ja valida taotluste hulgast huvitegevuse baastoetus.
 
Järgmise kalendriaasta baastoetuse taotlemise taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele hiljemalt 30. novembriks. 
 
 Baastoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. novembriks.
Saue valla laste ja noorte huvihariduse baastoetus on laste ja noorte huvi- või sporditegevuse läbiviimiseks antav  eraldis, mida saavad taotleda Saue valla territooriumil tegutsevad huvikoolid ja eraspordiklubid, mis tegutsevad mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna.
 
Saue valla territooriumil tegutsev huvikool on erahuvikool või- spordiklubi, mille tegevus või gruppide tegevus toimub vähemalt 50 protsendi ulatuses Saue valla territooriumil.
 
Baastoetus määratakse vastavalt huvi- või sporditegevuses osalevate Eesti rahvastikuregistris Saue valda registreeritud laste arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga järgmistes määrades:
  • 1-20 osalejat, toetus 400 eurot;
  • 21-50 osalejat, toetus 800 eurot;
  • 51-100 osalejat, toetus 1600 eurot;
  • 101 ja rohkem osalejat, toetus 3200 eurot.

Baastoetuse andmist reguleerib Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides.

 

Tagasi / Üles