Jäätmekava

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

 

Saue vallas kehtib Lääne-Harjumaa ühine jäätmekava aastateks 2015-2020. Jäätmekava üldine eesmärk on Lääne-Harjumaa valdade jäätmehoolduse korrastamine ja arengusuundade määratlemine. Käesolev jäätmekava hõlmab Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna haldusterritooriumit (ühinemiseelne olukord).

 

Lääne-Harjumaa jäätmekava aastateks 2015-2020