Jäätmekava

„Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026"
 
 
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühises jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuste territooriumitel, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
 

Birgit Panksepp

Amet:                       keskkonnaspetsialist,
Telefon: 5344 6686
E-posti aadress:  birgit.panksepp@sauevald.ee