Jäätmeringid

 Saue Vallavalitsususe korraldatud, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide ja eterniidi kogumisring toimub taas kevadel 2021. Info leheküljel on informatiivne ja täpsustub, kui kogumisringi ajakava ja sõidugraafik on teada

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp
Telefon: 5344 6686
 
Keskkonnaspetsialist Marika Ilves
Telefon: 5357 3361

Ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisring kevadel 2021

Kogumisringi ajakava ja sõidugraafik

Kogumispunktid kaardil

 Palun olge täpsed: vald on suur, sõidugraafik tihe ja jäätmemasinad ei saa ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista!

Lisainfo

Kogumisringi ajal kogutakse Saue valla elanikelt kokku kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve ja elektroonikajäätmeid. 
 
Asutused ja ettevõtted peavad jäätmed (sh vanarehvid) ise üle andma otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
 
Vanarehvid peavad olema velgedeta ja suurema mustuseta (st rehvi sisemuses ei tohi olla mulda, lehti vms). Mulla alt välja kaevatud või näiteks põllumajanduses muuks otstarbeks kasutatud määrdunud rehve tuleb enne üleandmist puhastada.
 
Ohtlikud jäätmed
Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on patareid ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid, trükivärvid, vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid, ravimid, päevavalgus- ja säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, väetised ja pestitsiidid, rotimürk ja teised biotsiidid jms.
 
Vanarehvid
Velgedeta vanarehvid. 
 
Elektroonikajäätmed
  • suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms) ja väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
  • kodused IT- ja telekommunikatsiooniseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
  • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
  • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
  • elektritööriistad (v.a tööstuslikud), elektrilised mänguasjad;
  • seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms).

Eterniidi kogumisring kevadel 2021

Kogumisringi ajakava ja sõidugraafik

Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniiti võetakse vastu igalt inimeselt kuni 2m3.

Eterniidi äratoomise soovist tuleb teada anda Saue vallavalitsusele telefonidel: 679 0180 (Saue linn), 654 1130 (Laagri halduskeskus), 679 3014 (Haiba halduskeskus) või 608 7231 (Riisipere halduskeskus).
 

Lisainfo

Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda, asukoht, kust eterniit pärineb, ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kuupmeetrites.
 
 Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 9.00-16.00. Etteregistreerimine lõpeb

Pääsküla jäätmejaam

 
 Saue valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid, vanarehve ja muid jäätmeid ära anda ka Pääsküla jäätmejaama aadressil Raba 40, Tallinn vastavalt jäätmejaama lahtiolekuaegadele ja hinnakirjale. Lisainfo: https://jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam/.