Jäätmeringid

 Saue Vallavalitsus korraldab laupäeval, 24. aprillil, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisringi ja pühapäeval, 25. aprillil, eterniidi kogumisringi. Eterniidi äraveole tuleb eelnevalt registreerida.
Kogumisringide ajal kogutakse Saue valla elanikelt kokku kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve, elektroonikajäätmeid ja eterniiti.
 
Asutused ja ettevõtted peavad jäätmed (sh vanarehvid ja eterniidi) ise üle andma otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
 
Vanarehvid peavad olema velgedeta ja suurema mustuseta (st rehvi sisemuses ei tohi olla mulda, lehti vms). Mulla alt välja kaevatud või näiteks põllumajanduses muuks otstarbeks kasutatud määrdunud rehve tuleb enne üleandmist puhastada. Eterniiti võetakse vastu igalt inimeselt kuni 2m3.

Head Saue valla elanikud!

Kogumisringil võtab vallavalitsuse tellitud masin ohtlikke jäätmeid, elektroonikaromusid ja vanarehve vastu ainult 24. aprillil graafikus märgitud kellaajal ja kohas.
 
Palun ärge reostage neid paiku muul ajal oma jäätmete, elektroonikaromude ja vanarehvidega.
 
Kogumisringide vahepealsel ajal saavad Saue valla elanikud jäätmeid ära anda Pääsküla jäätmejaamas ning jäätmepunktides Saue linnas, Riisipere alevikus ja Ääsmäel
 
 Jäätmete ladustamine selleks mitte ettenähtud kohta on keelatud ja jäätmeseaduse alusel karistatav rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Lisainfo
Keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp
Telefon: 5344 6686
 
Keskkonnaspetsialist Marika Ilves
Telefon: 5357 3361

Ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisring 24. aprillil 2021

Kogumisringi ajakava ja sõidugraafik

 Palun olge täpsed: vald on suur, sõidugraafik tihe ja jäätmemasinad ei saa ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista!
Ohtlikud jäätmed
Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on
 • patareid ja akud,
 • vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid,
 • trükivärvid,
 • vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid,
 • ravimid,
 • päevavalgus- ja säästulambid,
 • elavhõbedaga kraadiklaasid,
 • tundmatud või mittevajalikud kemikaalid,
 • ohtlikke aineid sisaldavad pakendid,
 • väetised ja pestitsiidid,
 • rotimürk ja teised biotsiidid jms.
 
Vanarehvid
 • velgedeta vanarehvid
 
Elektroonikajäätmed
 • suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms) ja väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
 • kodused IT- ja telekommunikatsiooniseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
 • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
 • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
 • elektritööriistad (v.a tööstuslikud), elektrilised mänguasjad;
 • seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms).

Eterniidi kogumisring 25. aprillil 2021

Kogumisringi ajakava ja sõidugraafik

Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniiti võetakse vastu igalt inimeselt kuni 2m3.

Eterniidi äratoomise soovist tuleb teada anda Saue vallavalitsusele telefonidel: 679 0180 (Saue linn), 654 1130 (Laagri halduskeskus), 679 3014 (Haiba halduskeskus) või 608 7231 (Riisipere halduskeskus).

Lisainfo

Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda, asukoht, kust eterniit pärineb, ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kuupmeetrites.
 
 Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 9.00-16.00. Etteregistreerimine lõpeb 21. aprillil kell 16.