Jõgisoo küla

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts 
Aadress: Jõgisoo küla 76402, Saue vald 
Telefon: 501 2033
 
Jõgisoo külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 270 elanikku, neist mehi 140 ja naisi 130.