Jõgisoo küla

Jõgisoo Haridusselts

Koduleht: www.jogisooseltsimaja.ee
e-post: info@jogisooseltsimaja.ee
Saue-Jõgisoo haridusseltsi juhatus:

www.jogisooseltsimaja.ee

Saue-Jõgisoo haridusseltsi juhatus:
Ülle Rondo – 50 12 033
Edith Suuder – 51 36 659
Anne Kalda – 53 90 95 95
Liisi Särak – 51 90 90 11
Veiko Laretei – 50 13 770

Jõgisoo arengukeskus hõlmab ka Koppelmaa küla. Jõgisoo piirkonda iseloomustab kindla keskuse puudumine, kuna küla asub väljavenitatult Tallinn-Pärnu mnt ääres. Osa Jõgisoo külast on Saue linna mõjusfääris, küla lõunaosa pigem Ääsmäe arengukeskuse mõjusfääris. Kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Saue-Jõgisoo Haridusseltsile kuuluv seltsimaja. Jõgisoo küla Saue linnaga piirnev ala on üldplaneeringu kohaselt oluliseks arendustegevuse piirkonnaks.

 

MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus

Aadress: Jõgisoo küla, Saue vald
Juhataja: Hele-Mall Kink
Telefon: 510 8057
E-mail: helemall@jogisoo.ee
Koduleht: www.jogisoo.ee

Elanikke seisuga 01.02.2018 kokku 245