Kaevetööd

 

 

Kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde projekteerimist, korraldamist ja tegemist  Saue valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Saue valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

Saue valla kaevetööde eeskiri

Avaldused