Kontaktid

Kalle Pungas
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Indrek Brandmeister NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1155; 534 07008
E-posti aadress: indrek.brandmeister@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus
   
Indrek Pikk NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee.
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 0170, 5680 4890
E-posti aadress: indrek.pikk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tsiviilehitus
   
Birgit Panksepp
Amet: keskkonnaspetsialist (Laagri), teeninduspiirkond ühinemiseelne Saue vald,  ametijuhend
Telefon: 654 1152, 5344 6686
E-posti aadress:  birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, bioloogia-geograafia ja loodusturism
   
Kati Saarem
Amet: keskkonnaspetsialist, teeninduspiirkond: Riisipere ja Haiba halduskeskus ning Saue linn, ametijuhend
Telefon: 5915 1388
E-posti aadress: kati.saarem@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia
Vastuvõtt Haiba halduskeskuses  E kell 9-12 ja T kell 12-16.
 
   
Marju Norvik
Amet: heakorra spetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 0213, 515 6878
E-posti aadress: marju.norvik@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, loodusvarade kasutamine ja kaitse
   
Miia Kraun
Amet: avaliku ruumi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1124, 5309 9202
E-posti aadress: miia.kraun@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avaliku ruumi spetsialist