Keskkonnaload

Avalikkuse teavitamine keskkonnalubade andmise menetlusest.

Maavara kaevandamine

Saasteainete viimine paiksest saasteallikast õhku

Vee erikasutus

Vasalemma jõe paisutamine Kernu paisul

Jäätmete käitlemine

Räägunurga jäätmeplatsi rajamine Kaasiku külas

Prügipro OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja keskkonnaloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks

OÜ HTT Veod  keskkonnaloa  taotluse  (jäätmete käitlemine) menetlusse võtmisest teavitamine ja keskkonnaloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks

Kiirgustegevus