Keskkonnamõju hindamised

Keskkonnaamet algatas Saue Vallavalitsuse taotluse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 26¹ alusel Kernu paisjärve korrastamise projektile keskkonnamõju hindamise.
 
Foto: Kernu mõis
 
Kavandatava tegevuse eesmärk on kinnikasvanud Kernu paisjärve korrastamine ja sette eemaldamine eeldatavas kogumahus kuni 130 200 m3.
 
Korrastatav Kernu paisjärv asub Vasalemma jõe ülemjooksul Kernu mõisa vahetus läheduses, moodustades mõisaga ühise kompleksi. Tänaseks on paisjärv oma maalilisuse minetanud, kuna on tugevasti kinni kasvanud.
 
Saue Vallavalitsus tellis Kernu paisjärve korrastamisprojekti AS-ilt Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi.
 
 
Paberkandjal saab Kernu paisjärve korrastamisprojektiga tutvuda vallamajas ja halduskeskustes alates 3. maist 2021 vaid etteregistreerimisega telefonil +372 5357 3361, keskkonnaspetsialist Marika Ilves.