Kivitammi küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda. 
 
Kivitammi külas asub Balteco tehas.  
 
Kivitammi külas elab 1. jaanuari 2021 seisuga 55 elanikku, neist mehi 30 ja naisi 25.