Koduse lapse toetus

Koduse lapse toetust makstakse lapsevanemale, kui laps ja mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud ja laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse ega lapsehoiu nimekirja. Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, makstakse koduse lapse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada koduse lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Õigus saada koduse lapse toetust tekkib pärast lapse 1,5-aastaseks saamist ja lõpeb lapse minekul lasteaeda või -hoidu või 30. juunil enne esmakordselt kooli õppima asumist. Toetust määratakse taotluse esitamise kuupäevale järgnevast kuust ja kantakse kontole toetuse määratud kalendrikuule järgneva kuu 15. kuupäevaks.
 
Näide: kui taotletakse 20. jaanuaril, siis toetus määratakse alates 1.veebruarist. Veebruarikuu toetuse väljamakse märtsikuus hiljemalt 15. märtsiks. Augustikuu toetus makstakse välja septembri alguses hiljemalt 15. septembriks, septembri oma oktoobris jne.
 
Toetus makstakse igakuiselt, alates taotluse esitamise või 1,5-aastaseks saamise järgneva kuu 1. kuupäevast. Toetust ei määrata tagasiulatuvalt ja ei maksta juulikuu eest. Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse, kui toetuse saaja ja / või laps registreerivad end elama teise omavalitsusse või laps hakkab käima lasteaias, -hoius või koolis.
 
Kui üks lapsevanem registreerib end elama teise omavalitsusse või teine lapsevanem registreerib end Saue valla elanikuks, makstakse koduse lapse toetust muutunud summas alates sellest kalendrikuust, mil muutus toetuse saamise alus. Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse alates sellest kalendrikuust, mil tekkis toetuse maksmise lõpetamise alus. Lõpetamise kuu eest toetust ei maksta.
 
Koduse lapse toetuse suurus on 130 eurot kuus.
 

Avalduse blankett