Teenuse sujuvaks toimimiseks palume seadistada enda brauser ja selle lisamoodulid õigesti. Juhendid selleks leiate aadressil http://id.ee/index.php?id=36636

Keskkonna valdkonna allalaetavad avaldused

Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine

Parendamise toetuse taotluse ja eelarve vorm

Erateedel tasuta talvise teehoolduse teenuse taotlus

Veoloa taotluse avaldus

Tänava ajutise sulgemise taotlus

Avaldus kaevetöö loa väljastamiseks

Avariikaevetööde akt

Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt

Avariikaevetööde teade

Lemmiklooma register e-teenindus

Jäätmeõiendi vorm

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (täidetav dokument rtf-fail)

Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm

Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm

Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm


Kultuuri valdkonna allalaetavad avaldused

Sport

Sportlase toetuse taotlus

Sportlase toetuse kasutamise aruanne