Komisjonid

Revisjonikomisjon

 • Esimees: Juhan Särgava
 • Aseesimees: Kaido Katalsepp
 • Liige: Maris Zernand-Vilson
Revisjonikomisjoni tegevusvaldkond, pädevus ja töökord on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Saue valla põhimääruses.
 

Majandus- ja eelarvekomisjon

 • Esimees: Aavo Sõrmus
 • Aseesimees: Juhan Särgava
 • Liikmed:  Eero Kaljuste, Harry Pajundi, Kristo Kokk, Mart Jesse, Mati Riimaa, Karlo Allmere, Ermo Kold
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla eelarvet, rahandust, vallavara, majandust, arengukava ning muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Maa- ja planeeringute komisjon

 • Esimees: Tormi Tabor
 • Aseesimees: Eero Kaljuste
 • Liikmed: Ahto Oja, Raido Ingerainen, Sulo Muldia, Tiit Isop, Tõnu Urva, Marge Rehepapp, Meelis Telliskivi
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla maakorraldust ja -kasutust, ehitustegevust ja ruumilist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Elukeskkonnakomisjon

 • Esimees: Einar Alliksaar
 • Aseesimees: Madis Milling
 • Liikmed: Allan Muuk, Arnold Õispuu, Erki Kuld, Villu Mättik, Valeri Alba, Tiit Ojaveski, Peeter Krall
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla heakorda, avalikku korda ja turvalisust, jäätmehooldust, ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, valla teede ja linnatänavate korrashoidu ning muud keskkonda puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Hariduskomisjon

 • Esimees: Jaanus Kallion
 • Aseesimees: Tiia Rosenberg
 • Liikmed: Katrin Õisma, Andres Pajula, Anne Teetamm, Signe Laar, Anneli Võõras, Mati Tartu, Raivo Kokser
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla haridusasutuste töökorraldust, noorsootööd, huviharidust ning haridusliku erivajadusega noori puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Kultuuri- ja noorsootöökomisjon

 • Esimees: Tiia Rosenberg
 • Aseesimees: Nils Joonas Põldme
 • Liikmed: Jaanika Käärst, Alar Ruut, Eerik-Hannes Matsina, Monika Liiv,  Kristjan Kongo, Indrek Lindsalu, Merle Beljäev
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla kultuuritegevust ja noorsootööd puudutavad küsimused, sh kultuuriasutuste ja noortekeskuste töö korraldamine ning külaseltside, mittetulundussektori ja kodanikuinitsiatiivi tegevuse ning finantseerimise koordineerimine. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Spordikomisjon

 • Esimees: Kuldar Paju
 • Aseesimees: Valdis Toomast
 • Liikmed: Ain Karutoom, Tiit Isop, Kristo Kokk, Andrus Oruste, Nils Joonas Põldme, Indrek Tiidemann, Silvar Savolainen
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla spordi ja terviseedendamise toetamist ja arendamist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Sotsiaalkomisjon

 • Esimees: Maris Zernand-Vilson
 • Aseesimees: Kaire Sildnik
 • Liikmed:  Annely Seer, Diana Ingerainen, Velve Tuuling, Ülle Rondo, Marek Leinemann, Greta Silberg-Käärik, Diana  Bondartšuk
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite, laste ja erivajadustega isikute hoolekannet, lastekaitset ning muud sotsiaaltööd puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Kogukondade komisjon

 • Esimees: Diana Poudel
 • Aseesimees: Enn Karu
 • Liikmed: Janek Hamidžanov, Margus Reintam, Tiina Tint, Elvi Urgas, Evelin Povel, Marje Suharov, Arpo Põld
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad kogukondade omaalgatused, valla piirkondade võrgustikutöö kujundamine ning piirkondade ülest ühistegevust puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.