Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

 

Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse lapsele, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (600 eurot), või lapsele, kellel on keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule.
 
Koolitoidu toetus hõlmab hommiku-, lõuna- ja / või pikapäevarühma toitu lasteaias või koolis.
 
Toetus kantakse kooli või lasteaia toitlustaja esitatud arvete alusel toitlustaja arvelduskontole.
 
Lapsele, kellel on puue ja eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule ning juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuse pakutavat toitlustusteenust, makstakse toetust kuni 100 eurot kuus.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.