Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

 

Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse lapsele, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (450 eurot), või lapsele, kellel on keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule.
 
Koolitoidu toetus hõlmab hommiku-, lõuna- ja / või pikapäevarühma toitu lasteaias või koolis.
 
Toetus kantakse kooli või lasteaia toitlustaja esitatud arvete alusel toitlustaja arvelduskontole.
 
Lapsele, kellel on puue ja eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule ning juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuse pakutavat toitlustusteenust, makstakse toetust kuni 100 eurot kuus.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869
Tööpiirkond: Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Reili Raamat
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5551 2468
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila, Koppelmaa, Maidla, Muusika, Pällu, Pärinurme, Tagametsa ja Ääsmäe küla
 
Estelle Laane
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5866 0485
Tööpiirkond: Laagri alevik
 
Pille Toomsalu
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5912 5591
Tööpiirkond: Saue linn ja Vanamõisa küla
 
Triin Taal
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5551 4224
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Aila, Jõgisoo, Valingu, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara, Viruküla ja Tuula küla